AC-4927 กระเป๋าผ้า ผ้าดิบ ผ้าเเคนวาส ผ้าพิมพ์ลาย

กระเป๋าช็อปปิ้งผ้าดิบ ภายในจุของได้เยอะ ปาปกกระเป๋ามีกระดุมแม่เหล็ก1จุด เปิดปิดง่าย พร้อมสายหูหิ้ว สำหรับใส่ของตอนไปช็อปปิ้ง หรือใช้งานต่างๆได้ตามสะดวก