AC-2071 กระเป๋าชอปปิ้ง

กระเป๋าช็อปปิ้ง เนื้อหนาหนา ทรงเล็กกะทัดรัด สายสะพายยาว จุของได้เยอะ ใส่ของใหญ่ได้สบาย ทนทาน ซักได้ เหมาะสำหรับการไปทำงาน ไปเรียน ไปท่องเที่ยว ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย