บริษัท แอบโซลูท คอร์ป จำกัด คือบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตสินค้าทางการตลาดสำหรับองค์กรสู่องค์กร และองค์กรสู่ลูกค้า โดยรูปแบบธุรกิจหลักของเราจะคลอบคลุมตั้งแต่กระบวนนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาผลิตสินค้า บริหารสายงานการผลิตภายในทุกขั้นตอน รวมถึงบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆในทุกภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความมั่นใจในการให้คำมั่นสัญญาถึง คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน ราคาที่ยุติธรรม และการบริการที่เป็นเลิศ อันจะนำมาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 
บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน และมีเป้าหมายเดียวกัน ด้วยระยะเวลากว่า 30 ปีแล้วที่เราเริ่มเปิดดำเนินการ มาถึงวันนี้ เรามีลูกค้าจากบริษัทชั้นนำมากมายที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทของเรา เราจึงต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ทำให้เราก้าวมาเป็นบริษัทชั้นนำ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการตลาด จวบจนทุกวันนี้